Process Plant Design - Ant Academy

Process Plant Design

Giới thiệu

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về thiết kế công nghệ, hướng dẫn thiết kế thiết bị và sử dụng các công cụ, phần mềm cần thiết trong công tác thiết kế. Để có thể nắm bắt đầy đủ nhất nội dung được trình bày trong khóa học, học viên cần hiểu rõ về công việc của một người kỹ sư thiết kế công nghệ. Khóa học tập trung vào các công việc trong công tác thiết kế: chuẩn bị sơ đồ công nghệ, sơ đồ đường ống và thiết bị đo lường, tính toán các quá trình hóa học, sử dụng phần mềm HYSYS trong thiết kế công nghệ và hướng dẫn thiết kế các thiết bị như: bơm, bồn (bể) chứa, thiết bị trao đổi nhiệt, tháp, v.v. trong ngành công nghiệp…

Thời lượng

- 03 ngày (21 giờ) 6 triệu, 04 ngày (28 giờ) 8 triệu
- Người học sẽ được cung cấp tà khoản thành viên để xem trước bài giảng và tài liệu của khóa học ngay sau khi hoàn thành học phí. Đăng nhập tại đây
- Sau khóa học người học được giảng viên hỗ trợ các nội dung liên quan đến khóa học trong nhóm kín

Đối tượng 

- Sinh viên khối kỹ thuật (hóa, hóa dầu, thiết bị dầu khí, cơ khí) có định hướng làm việc bên lĩnh vực liên quan đến công nghệ trong dự án hoặc nhà máy.
- Kỹ sư vận hành công nghệ tại nhà máy
- Kỹ sư giám sát thi công, chạy thử, kỹ sư QA/QC, kỹ sư vận hành bảo trì liên quan tới công nghệ muốn phát triển sang mảng công nghệ.
- Kỹ sư liên quan trong dự án như : đường ống, điện, thiết bị, kết cấu, xây dựng, quản lý dự án tham gia nâng cao kiến thức.
Kỹ sư công nghệ chưa có nhiều kinh nghiệm quan tâm đến nội dung khóa học tham gia nâng cao chuyên môn.
- Các kỹ sư, quản lý thiết kế tham gia nâng cao kiến thức.
- Ban dự thầu

- Ban đầu tư dự án
- Kỹ sư kinh doanh liên quan đến dự án công nghệ, nhà máy, công trình công nghiệp

Nội dung chính

1. Overview

2. Specification Project Details

3. Feasibility Studies

4. Preparation of Process Flow Diagram

5. Heat and Mass Balance Calculation

6. Process Design and Simulation

7. Equipment Design Calculation

8. Design of specific proJect equipments & preparation of datasheet

9. Piping & Instrumentation Diapram Preparation

10. Utility Calculation

11. Hydraulie Calculations

12. Safety Valve calculations

13. Control Valve Sizing

14. 3D Plant & Equipment Modeling - introduction

15. Plot plan & layout

16. Nozzle Elevation and Orientations

17. General Arraneement Drawing

18. Cost Estimation and Economics

THÔNG TIN

  • Trực Tuyến 6,13,20,27/9
  • Lớp chuyển sang hình thức trực tuyến do tình hình dịch covid
  • Hotline:  0906657379 (24/7 hoặc Zalo)

6.900.000 Đ


Khóa học liên quan