Process Equipment Design - Ant Academy

Process Equipment Design

Giới thiệu

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về thiết kế các thiết bị công nghệ trong ngành công nghiệp …..

Để có thể nắm bắt đầy đủ nhất nội dung được trình bày trong khóa học, học viên cần hiểu rõ về công việc của một người kỹ sư thiết kế thiết bị công nghệ. Khóa học tập trung vào các công việc trong công tác thiết kế các thiết bị như: bơm, bồn (bể) chứa, thiết bị trao đổi nhiệt, tháp, v.v.

Đối tượng khóa học

Sinh viên khối kỹ thuật (cơ khí , đóng tàu, xây dựng, hóa dầu, thiết bị dầu khí) có định hướng làm việc bênh lĩnh vực liên quan đến đường ống công nghệ.

Kỹ sư giám sát thi công, kỹ sư QA/QC, kỹ sư vận hành bảo trì liên quan tới hệ thống đường ống muốn phát triển sang mảng thiết kế.

Kỹ sư liên quan trong dự án như : Công nghệ, điện, thiết bị, kết cấu, xây dựng, quản lý dự án tham gia nâng cao kiến thức.

Kỹ sư thiết kế đường ống công nghệ chưa có nhiều kinh nghiệm quan tâm đến nội dung khóa học tham gia nâng cao chuyên môn.

Các kỹ sư, quản lý thiết kế tham gia nâng cao kiến thức.

Nội dung chính

No.

Content

1

Equipment used in process plants

2

Specification and codes & standards

3

Design of Storage Tank

3.1

Horizontal

3.2

Vertical

4

Design of Separators

4.1

2 ph separators

4.2

3 ph separators

4.3

Free Water Knock Out Drum (FWKO)

4.4

Slug catchers

5

Design of Pump

5.1

Certrifugal Pump

5.2

Gear Pump

5.3

Positive Displacement Pump

6

Design of Reactors

7

Design of Desalter

8

Design of Emulsion Treater

9

Design of Indirect Fired Heater

10

Design of Heat Exchanger

11

Design of Columns and Towers

11.1

Distillation Columns Tray/Packed

11.2

Contactor (Absorber) Tray/Packed

11.3

Moleculor sieves (Adsorber)

THÔNG TIN

Hồ Chí Minh: 

Vũng Tàu: 

6.900.000 Đ

Đăng kí sớm để được ưu đãi


Khóa học liên quan