Coaching - Ant Academy

COACHING

  • Hình thức huấn luyện Coaching 1-1 theo yêu cầu khách hàng. 
  • Mentor (người hướng dẫn) và mentee (học viên) sắp xếp thời gian học tùy theo thời khóa biểu cá nhân. Hình thức học tập này dành cho các kỹ sư trẻ muốn được hướng dẫn trực tiếp và chuyên sâu bởi một kỹ sư chuyên về một nội dung cụ thể nào đó, ví dụ như phần mềm PDMS, phần mềm AUTOCAD…
  • Đây là hình thức để học viên chọn lựa hình thức đào tạo phù hợp cho quá trình phát triển sự nghiệp của mình.

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: (028) 2220 7373 / Hotline: 0906 657 379

Email: training@antdemy.vn